नेपाल सरकार, भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग

नेपाल सरकार
भूमि व्यवस्था,सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय
भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग
बबरमहल, काठमाडौं

भू-अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (LRIMS) / LRIMS को परिचय

जग्गा प्रशासन सम्बन्धी सेवाहरुलाई समय सापेक्ष रुपमा परिवर्तन गरी सूचना प्रविधिमा आधारित गराउन अत्यावश्यक महशुस गरी नेपाल सरकारले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालयहरुमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (Land Records Information Management System (LRIMS)) कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।Internet र Intranet मार्फत सेवाग्राहीलाई अनलाइन रुपमा सेवा प्रदान गरिने हुँदा मालपोत कार्यालयहरुमा हाल यो प्रणाली अनलाइन सेवाको नामले समेत परिचित भएको छ । नेपाल सरकार सूचना तथा संचार प्रविधि विकास आयोजना (ICT Development Project) अन्तर्गत एशियाली विकास बैक (ADB) को अनुदान सहयोगमा Web-Based Application विकास गरी १४ वटा मालपोत कार्यालयहरुमा लागु गर्ने कार्यक्रम अन्तरगत मिति २०७२/०४/२५ गते मालपोत कार्यालय कलंकी (काठमाण्डौ) बाट शुभारम्भ गरिएको हो । ।आयोजनाको कार्य क्षेत्र भित्र परेका १४ वटा मालपोत कार्यालयहरुमा सफल परिक्षण भए पश्चात नेपाल सरकारको नियमित बजेट कार्यक्रमबाट हाल सम्म देशभरका १०८ वटा कार्यालयहरुमा अनलाइन सेवा शुरु भै सकेको र यस आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा बाँकी १८ वटा कार्यालयमा प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याउने विभगीय लक्ष्य अनुसार कार्य भै रहेको छ । 

 

यो वेवसाईट

free
hit counter
पटक हेरिएको छ ।

© सर्वाधिकार सुरक्षित (भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग)